Otwarcie “Polski w Miniaturze”

-Park-Miniatur-w-Baltowie-otwarcie

“Polska w Miniaturze” to wystawa 50 miniatur w skali 1:25, reprezentujących najciekawsze zabytki architektury obronnej i rezydencjonalnej, powstałe na przestrzeni 700 lat, a znajdujące się obecnie w granicach Polski. Eksponaty wkomponowane zostały zgodnie ze swym położeniem geograficznym w obszar o powierzchni ok. 1 ha, ukształtowany na podobieństwo naszego kraju z zaznaczonymi głównymi rzekami i jeziorami oraz szlakami komunikacyjnymi. Polska w Miniaturze jest częścią Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.