Konkurs “Piękna i niepodległa”

-piekna-i-niepodlegla-Baltow-Polska-w-miniaturze-

§ 1

Postanowienia ogólne
 • Konkurs przebiega pod hasłem: „Piękna i Niepodległa.
 • Konkurs nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.).
 • Organizatorem konkursu jest DLF Invest Sp. z o.o., właściciel Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego  z siedzibą w Bałtowie, 27-423 Bałtów 7, KRS 0000398341, REGON 260558350, NIP 6612366557.

§ 2

Miejsce i czas konkursu
 • Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook https://www.facebook.com/parkbaltow/
 • Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować do Organizatora konkursu.
 • Konkurs trwa od 25.09.2018 do dnia 02.10.2018 godz. 23:59
 • Organizator ogłosi zwycięzców w przeciągu 4 dni od zakończenia konkursu.

§ 3

Zasady konkursu
 • Konkurs polega na dodaniu pod postem konkursowym zdjęcia, na którym pojawią się biało-czerwone barwy.
 • Za zwycięzców uznaje się osoby, które według opinii komisji konkursowej dodadzą w komentarzu najlepsze zdjęcie nawiązujące do Święta Niepodległości oraz Bałtowa.
 • Zdjęcia zawierające treści niecenzuralne/ obraźliwe lub wulgarne będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.
 • Zwycięzca konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w osobnym poście na stronie https://www.facebook.com/parkbaltow/, po czym zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w ciągu 2 dni za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook

§ 4

Nagroda
 • Nagrodą w konkursie jest bilet kompleksowy 2+2 do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.
 • Ilość osób, które zwyciężą w konkursie: 1
 • Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Odbiór nagrody jest możliwy:

– osobiście 

– w kasie kompleksu

lub

– w formie kodu rabatowego aktywnego przy zakupie biletu na stronie https://bilety.juraparkbaltow.pl/

§ 5

Postanowienia końcowe

Wartość nagrody nie przekracza 760,00 zł. zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody.