Warsztaty pszczelarskie dla szkół

Warsztaty pszczelarskie składają się kilku części – etap lekcyjny, podczas którego zapoznajemy uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z pszczołami, etap praktyczny – gdzie uczniowie mogą dotknąć, sprawdzić, zobaczyć narzędzia, którymi posługuje się pszczelarz, przymierzyć strój ochronny a także uświadomić sobie ile zawdzięczamy tym małym owadom. Podczas zajęć plenerowych zwiedzamy pasiekę edukacyjną, gdzie dzieci poznają historię i rozwój bartnictwa.

Szczegółowy program zajęć znajduje się na naszej stronie w zakładce Grupy – Wycieczki Szkolne.