Etno Fest – 15 sierpnia

FESTIWAL “SZTUKI DAWNE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WSI”

Już 15 sierpnia zapraszamy na ETNO FEST Bałtów!

Czekają nas Was 4 strefy pokazów i bezpłatnych warsztatów:

 • Tkactwo – czy wiesz, że pod Łysicą przy krosnach wychowywały się całe pokolenia? Co to nicielnica, płocha, osnowa? U nas zobaczysz nie tylko, jak powstawały świętokrzyskie zapaski, ale wykonasz własną słowiańską lalkę motankę.
 • Wycinanka – z papieru można tworzyć prawdziwe cuda. Nasze babcie ozdabiały pięknymi wycinankami swoje kredensy i okienka. W czasie warsztatów poznasz tajniki świętokrzyskiej wycinanki, sztukę składania papieru oraz tworzenia geometrycznych wzorów.
 • Plecionkarstwo – czy wiesz, że wyplatać można nie tylko kosze, naczynia, kapelusze, ale także elementy mebli czy przyrządy do połowu ryb? Na warsztatach zapoznasz się wikliną i jej niezwykłymi właściwościami.
 • Ceramika – gliniane naczynia i figurki to bogactwo form i kolorów. Przyjdź i zobacz, jak wygląda toczenie na kole – wymaga nie tylko sprawnych dłoni, ale również bogatej wyobraźni. W ramach warsztatów wykonasz swoją własną wyjątkową figurkę ceramiczną.

Zapraszamy do wspólnej przygody od godziny 10.00 do 19.00.

TKACTWO

Tkaczki Świętokrzyskie

Czy wiesz, że pod Łysicą przy krosnach wychowywały się całe pokolenia? Tkano kilimy, chodniki, chusty i zapaski. Tradycje są żywe do dziś. Przyjedź na ETNOFEST Bałtów już 15 sierpnia. Poznasz tajemnicę tworzenia tkanin – od ziarenka lnu do lnianej koszuli. Dowiesz się, co to osnowa, nicielnica, płocha. Pokażemy Ci sztukę tkania na tradycyjnym krośnie.

Lalki Motanki

Lalka motanka to słowiański amulet. Laleczki miały za zadanie chronić przed złem i przynosić szczęście. Dziś są elementem tradycji i doskonałym pomysłem na rodzinnie spędzony czas. Dołącz do warsztatów podczas ETNOFEST Bałtów i wykonaj własnoręcznie swoją lalkę motankę!

WYCINANKA

Świętokrzyskie wycinanki to prawdziwe dzieła sztuki. Przyjedź na nasze warsztaty a dowiesz się, jak składać papier, jak opanować niepokorne nożyczki i jak tworzyć piękne, geometryczne wzory. Warsztaty będą otwarte dla chętnych przez całą sobotę 15 sierpnia w godzinach 10.00-19.00.

Prowadzący: Radek

Warsztaty poprowadzi dla Was niezastąpiony Radek – uczeń mistrzyni świętokrzyskiej wycinanki Lucyny Kozłowskiej. Radek jest kulturoznawcą, fotografem, arteterapeutą i człowiekiem o wielkim sercu. Pokaże Wam nie tylko jak pracować w papierze, ale opowie też o sztuce tworzenia murali inspirowanych świętokrzyskimi wycinankami.

Prowadzący: Magda

Poznajcie Magdę – to artystyczna dusza – mistrzyni ceramiki, malarstwa i wycinanki jak również ogromna miłośniczka zwierząt.

PLECIONKARSTWO

Czy wiesz, że pleść każdy może :)? Już 15 sierpnia możesz spróbować swoich sił w wyplataniu. Pod czujnym okiem naszych instruktorów poznasz materiały, narzędzia i rodzaje splotów stosowane w sztuce plecionkarskiej. Przybywaj na otwarte warsztaty – działamy od 10.00 do 19.00.

Prowadzący: Julia i Włodzimierz

Poznajcie Julię i Włodzimierza – będą naszymi przewodnikami w strefie plecionkarstwa. Julia to wybitna specjalistka z zakresu papieroplastyki oraz zastosowania papieru w plecionkarstwie. Mistrzyni w wyplataniu jak również reprezentantka Polski na międzynarodowych konkursach plecionkarskich. Spotykamy się już 15 sierpnia w Bałtowie – do zobaczenia!

CERAMIKA

Czy wiesz, że toczenie na kole to rzemiosło znane od lat, obecne na wszystkich zakątkach globu? Region świętokrzyski szczególnie słynął z tradycji garncarskich ze względu na dużą dostępność gliny i drewna do wypału. Pokażemy Ci, jak powstawały tradycyjne naczynia gliniane.

Prowadzący: Ewa i Mariusz

Ewa i Mariusz   twórcy Szkoły Wrażliwości Kapkazy. Muzyka, teatr, sztuka i ceramika to obszary, w których tworzą i dzielą się swoimi doświadczeniami. Strefa warsztatów i pokazów ceramicznych będzie dla Was otwarta przez całą sobotę 15 sierpnia w godzinach 10.00-19.00.

Sfinansowano ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

FESTIWAL „SZTUKI DAWNE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WSI”

ETNO FEST BAŁTÓW – regulamin organizacji i uczestnictwa

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

  1. Organizatorem wydarzenia jest DLF Invest Sp. z o.o. – właściciel Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.
  2. Organizacja wydarzenia odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: gov.pl, www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.pl przy zachowaniu przez uczestników zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1356) zwanym dalej RRM
  3. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego regulaminu.
  4. Uczestnicy wydarzenia obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem wydarzenia i przestrzeganiem zapisów niniejszego regulaminu.
  5. W wydarzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nieprzejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in. podwyższona temperatura ciała powyżej 37°C, suchy kaszel, duszności) oraz nieprzebywające na kwarantannie i nieobjęte nadzorem epidemiologicznym. Pomiar temperatury będzie odbywać się przy stoiskach warsztatowych.
  6. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej tj. maski, maseczki, przyłbice czy inne określone w §24 RRM i zobowiązani są do przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust wynikającego z w/w przepisu.
  7. Przy stoiskach warsztatowych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk.
  8. Dodatkowo rekomenduje się uczestnikom wydarzenia zachowanie dystansu społecznego.
  9. Obsługa wydarzenia, w szczególności mająca kontakt z publicznością jest zobowiązana do korzystania ze środków ochrony osobistej.

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

   1. Wstęp na wydarzenie i udział w warsztatach jest bezpłatny.
   2. Wydarzenie odbywa się na terenie otwartym, obok Zwierzyńca Dolnego.
   3. Wydarzenie odbywa się w godzinach 10:00 – 19:00 w dniu 15 sierpnia.
   4. Udział w wydarzeniu i warsztatach stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika w materiałach foto i wideo, które są wykorzystywane w celach marketingowych w sieci Internet oraz telewizji.