Stary Młyn

Nieczynny – w renowacji

Zabytkowy młyn wodny został wybudowany pod koniec XIX w. przez ówczesnego właściciela Bałtowa księcia Aleksandra Druckiego – Lubeckiego. Ten napędzany turbiną wodną młyn od chwili swego powstania spełnia nieprzerwanie przeznaczoną mu funkcję.

Obecnie jako „żywe muzeum” stwarza dodatkowo młodym pokoleniom możliwość zobaczenia „na własne oczy” procesu przemiany ziarna w mąkę i uprzytomnienia sobie, jakich umiejętności wymagała praca młynarza.

Galeria Wyrobów Artystycznych
i Ludowych Stary Młyn

Młyn jest także miejscem godnym polecenia dla „dusz artystycznych” – stanowi przestrzeń, w której podziwiać można witraże, obrazy, rzeźbę, kilimy i inne dzieła sztuki będące efektem pracy artystów zrzeszonych w grupie „Krzemień”. Na wystawie znajdą się również coraz rzadziej spotykane w naszym kraju wyroby zaliczane do tzw. sztuki użytkowej: zabawki ludowe, wyroby wikliniarskie i garncarskie.