Lekcje muzealne

Zajęcia edukacyjne dostępne w ramach oferty Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego obejmują tematykę zawartą w podstawie programowej stanowiąc zarazem jej poszerzenie.
Korzystając z naszej oferty mogą Państwo dostosować temat do potrzeb edukacyjnych swych wychowanków i zrealizować treści programowe w zakresie następujących bloków:

  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, o przyroda, biologia,
  • geografia,
  • historia.

Aktywna edukacja realizowana jest na terenie Bałtowskiego Kompleksu w formie Multimedialnych Spotkań z Nauką, warsztatów edukacyjnych oraz zajęć terenowych.

MULTIMEDIALNE SPOTKANIA Z NAUKĄ (OK. 45 MIN)

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbywają się w sali wyposażonej w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne. Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z dziejami życia na naszej planecie i jest w zgodzie z treściami zawartymi w podstawie programowej.

I. Mali detektywi (edukacja wczesnoszkolna)

„Kadry z dziejów Ziemi: Morze skarbów”
Uczestnicy zapoznają się z pojęciem ewolucji i geologicznej skali czasu, zrozumieją pojęcie łańcucha pokarmowego oraz poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w morzach na przestrzeni milionów
lat.
„W poszukiwaniu śladów życia na Ziemi”
Uczestnicy dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają, uświadomią sobie na czym polega praca tropiciela śladów życia, a ponadto będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów kopalnych.


II. Młodzi odkrywcy (klasy 4-8 i oddziały gimnazjalne)

„Kadry z dziejów Ziemi: Wielka epopeja życia na naszej planecie” NOWOŚĆ!!!
Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o typach skamieniałości i skamieniałościach śladowych, zapoznają się z geologiczną skala czasu, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej oraz poznają przełomowe okresy w dziejach życia i najbardziej charakterystyczne grupy organizmów.
„Skąd przychodzimy: jak człowiek stał się człowiekiem”
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi formami człowiekowatych, uświadomią sobie różnice między „człowiekiem myślącym”, a innymi ssakami naczelnymi, dowiedzą się skąd i kiedy „człowiek myślący” dotarł do Europy i jak opanował inne kontynenty oraz stworzył pierwsze cywilizacje.


III. Szkoły średnie

„Kadry z dziejów Ziemi: Ewolucja i wymierania
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu paleontologii, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej, spojrzą na wymierania na naszej planecie z perspektywy ewolucyjnej oraz zrozumieją związki między wymieraniem a katastrofami oraz poznają tzw. Wielkie Wymierania i ich przyczyny.

„Antropogeneza – who is who?”
Uczestnicy uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych (hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu oraz zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami człowiekowatych.

Ważne informacje :

  • w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 50 osób,
  • spotkanie trwa ok.45 minut,
  • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zajęć oraz o podanie tematu.