REGULAMIN JURAPARKU BAŁTÓW

ZAPOZNAJ SIĘ, JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WSZYSTKO W NAJDROBNIEJSZYCH SZCZEGÓŁACH!

Regulamin Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Przed wejściem do JuraParku każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Informacje ogólne

 1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jest posiadanie ważnego biletu wstępu, opaski lub karty wstępu*
 2. Bilety i opaski można nabyć w kasie JuraParku, Parku Zabaw oraz kasie Zwierzyńca Bałtowskiego.
 3. Zakupiony bilet i opaskę należy zachować do kontroli.
 4. Opaski wydawane przy zakupie biletów pakietowych muszą być zapięte na ręce. Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane. Uwaga! Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.
 5. Bilety kompleksowe (opaski) są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy parku.
 6. Bilety i opaski są jednoosobowe.
 7. Bilety upoważniające do korzystania z pojedynczych atrakcji np. Zwierzyniec Bałtowski, Rollercoaster, Sabatówka itd. są do nabycia w kasie lub automacie znajdującej się przy tej atrakcji. Jedynie grupy zorganizowane (min. 25 osób) obsługiwane są kompleksowo w kasie JuraParku.
 8. Dostępność atrakcji na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
 9. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub
 10. Atrakcje w pakietach nie podlegają wymianie.
 11. Z atrakcji w bilecie pakietowym można korzystać tylko w dniu zakupu biletu. Atrakcje biletów pakietowych nie przenoszą się na kolejne dni pobytu na terenie kompleksu.
 12. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.

* Karty wstępu:

– kartą wstępu na wyznaczone atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (karta mieszkańca gminy Bałtów, karta VIP itp.) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej właściciel, którego imię i nazwisko widnieje na awersie karty,
– posiadacz karty ma prawo okazywać się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej innym osobom,
– posiadacz karty korzystając z oferowanych atrakcji ma obowiązek każdorazowego okazania karty wstępu,
– pracownicy Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego mają prawo prosić posiadacza karty o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod rygorem odmowy wstępu na teren obiektu.

Przepisy porządkowe

 1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
 2. Wszystkie parkingi JuraParku są bezpłatne.
 3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej.
 6. Zabrania się wprowadzania psów na teren parku bez smyczy i kagańca. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
 10. Zabrania się wprowadzania rowerów na teren parku.
 11. JuraPark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.
 12. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych znajdujących się na terenie obiektu.

Zasady zwiedzania JuraPark

 1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych trasach.
 2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania eksponatów.
 3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć wyłącznie do celów prywatnych.
 4. Trasa JuraPark dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania.
 5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku powinny zgłosić się do kasy JuraParku bądź punktu przewodnickiego.

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU

Osoby przebywające na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w social mediach należących do Organizatora i podmiotów powiązanych oraz nie będą rościć sobie żadnych praw związanych z publikacją wizerunku.