Jakie powinny być cele wycieczki szkolnej?

Wycieczka szkolna powinna realizować podstawowe cele wychowawcze. Są to przede wszystkim:

  • cele poznawcze (np. poznanie regionu),
  • cele kształcące (np. poszerzenie umiejętności obserwacji, posługiwania się narzędziami, orientowania w terenie, czytania planów, korzystania z map, posługiwania się ekwipunkiem turystycznym),
  • cele wychowawcze (np. kształtowanie pozytywnego stosunku do innych osób, narodu, świata zwierząt, pracy),
  • wychowanie społeczno-moralne (np. rozwijanie samodyscypliny, kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli).

CELE WYCIECZKI DO BAŁTOWA

Drogi Nauczycielu,
aby ułatwić Ci uzupełnienie dokumentacji wymaganej podczas planowania wyjazdu na wycieczkę szkolną podajemy gotowe informacje na temat celu wycieczki do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w zależności od obranej tematyki i poziomu nauczania.

CELE LEKCJI

Edukacja wczesnoszkolna

 • Poznanie najważniejszych grup organizmów żyjących w morzach i na lądach na przestrzeni milionów lat.
 • Poznanie różnych typów środowisk geograficznych
 • Zapoznanie się ze skamieniałościami pochodzącymi sprzed setek milionów lat.
 • Poznanie wielu gatunków zwierząt żyjących obecnie na różnych kontynentach
 • Poznanie najważniejszych polskich zamków i związanych z nimi legend
 • Poznanie jak wyglądało życie ludzi w czasach średniowiecza
 • Zapoznanie się z mitami, baśniami, legendami i podaniami dawnych Słowian, oraz elementami ich kultury materialnej i duchowej.

Biologia – korelacja z przedmiotami: geografia, chemia, fizyka, historia

 • Zapoznanie się z różnymi typami skamieniałości; poznanie przełomowych okresów w dziejach życia oraz istotnych z punktu widzenia ewolucji grup organizmów i środowisk ich życia.
 • Poznanie przebiegu ewolucji biologicznej na naszej planecie.
 • Poznanie pracy paleontologa i paleoantropologa.
 • Zapoznanie się z najważniejszymi formami człowiekowatych i przebiegiem ewolucji hominidów.

Przyroda – korelacja z przedmiotami: geografia

 • Rozpoznawanie zwierząt żyjących na różnych kontynentach z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych i adaptacji.
 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z ewolucjonizmu, geologii, paleontologii.
 • Rozpoznawanie skamieniałości i poznanie pracy paleontologa.
 • Poznanie najważniejszych organizmów kopalnych w oparciu o skamieniałości i modele.

Geografia – korelacja z przedmiotami: biologia, podstawy przedsiębiorczości, chemia, fizyka

 • Poznawanie różnych typów środowisk geograficznych; poznanie świadectw paleontologicznych in situ; możliwość zobaczenia jak zmieniała się powierzchnia ziemi na przestrzeni milionów lat.
 • Poznanie dziejów Ziemi; Poznanie rożnych typów skał, skamieniałości i czynników wpływające na rzeźbę terenu.
 • Pokazanie sposobu w jaki warunki naturalne wpływają na rozwój turystyki (na przykładzie Bałtowa).

Historia –  korelacja z przedmiotami: geografia, historia sztuki, język polski

 • Poznanie najważniejszych dzieł architektury obronnej i rezydencjonalnej leżących obecnie na terenie Polski i możliwość porównania różnych stylów architektonicznych.
 • Możliwość poznania dziejów naszego kraju w oparciu o najważniejsze zamki i pałace oraz związane z nimi postaci i wydarzenia.
 • Przybliżenie czasów średniowiecznych w oparciu o zamki z czasów Kazimierza Wielkiego, zamki krzyżackie oraz elementy zbroi i uzbrojenia charakterystyczne dla tego okresu. Zaznajomienie dzieci i młodzieży z etosem rycerskim.
 • Ożywienie historii przez stworzenie możliwość wizualizacji zagadnień omawianych przez nauczyciela w szkole.
 • Uzmysłowienie dzieciom i młodzieży jak w okresie swej świetności wyglądały zamki i pałace, które znajdują się obecnie w ruinie.
 • Pobudzenie zmysł historyczny; danie świadomość upływu czasu i dokonujących się w historii przemian; uzmysłowienie potęgi i piękna wielu zamków powstałych w przeszłości.
 • Kształtowanie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej oraz poznawanie dziedzictwa kulturowe naszego kraju.
 • Poznanie istotnych elementów kultury duchowej dawnych Słowian oraz jej pozostałości w kulturze ludowej.