Ilu opiekunów powinna mieć wycieczka szkolna?

Liczba uczestników wycieczki uzależniona jest od jej charakteru.

Wycieczka miejska lub w łatwym terenie: 1 opiekun na 15 dzieci. Wycieczka szkolna dla 40 uczniów powinna być nadzorowana przez 3 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.

Wycieczka górska, w trudnym terenie, turystyka kwalifikowana (rowerowa, kajaki, żeglarstwo, wspinaczka, narty etc.): 1 opiekun na 5 – 10 dzieci.

Ilość opiekunów powinna zostać zwiększona, jeśli w wycieczce biorą udział małe dzieci lub osoby niepełnosprawne.