Oferta jesienna

Aspekt edukacyjny działalności Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego wyznacza cele i standardy naszego obiektu. Staramy się aby nasza oferta była zgodna z podstawą programową na wielu poziomach nauczania oraz w wielu przypadkach stanowiła jej poszerzenie i uzupełnienie.

Do grona naszych pracowników, współpracowników i konsultantów należą światowej sławy znawcy dinozaurów oraz odkrywcy ich tropów, historycy i geografowie. Nad częścią dydaktyczną czuwają osoby o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i dydaktycznym. Dzięki opowieściom snutym przez naszych kompetentnych przewodników lekcje zamieniają się w ciekawe, terenowe podróże przez arkana wiedzy.

Początek roku szkolnego to idealny czas na pierwszą szkolną wycieczkę. Połączenie edukacji z rozrywką wydaje się być idealnym rozwiązaniem aby spokojnie wkroczyć kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy zarówno nauczycieli jaki i uczniów.

Piękna i Niepodległa

1oo lat odzyskania niepodległości
Wyjątkowa oferta dla szkół z okazji wyjątkowego święta

W przekazywaniu wiedzy czujemy się ekspertami. Od wielu lat organizujemy lekcje terenowe, muzealne oraz warsztaty edukacyjne. To co nas wyróżnia to profesjonalizm, dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz kreatywne podejście to przekazywania wiedzy. Rozwijając te kompetencje wprowadzamy do naszej oferty nowe pakiety skierowane do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.

TERMIN: 03.09.-31.10.2018

 

Pakiety

 

PAKIET PRZYGODA DLA SZKÓŁ

 • zwiedzanie JuraParku z przewodnikiem
 • Prehistoryczne Oceanarium
 • Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny)
 • Sabatówka – Wioska Czarownic
 • Polska w Miniaturze NOWOŚĆ 2018


GRATIS! Lekcja historii – tematy lekcji zgodne z podstawą programową (tematy do wyboru poniżej)

GRATIS! Nielimitowane korzystanie z urządzeń Parku Rozrywki, seans w Kinie Emocji Cinema 5D, nielimitowane przejazdy na rollercoasterze.

 • CENA: 49 zł/os. (+ 1 zł/os. obsługa przewodnika)
 • CENA: 30 zł ***/os. (+ 1 zł/os. – obsługa przewodnika)

*** szkoły i przedszkola z terenu LGD Krzemienny Krąg – gmina: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Sienno, Solec nad Wisłą, Rzeczniów oraz szkoły z powiatu lipskiego i powiatu ostrowieckiego.


PAKIET PRZYGODA DLA PRZEDSZKOLI

 • zwiedzanie JuraParku z przewodnikiem
 • Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny)
 • Sabatówka – Wioska Czarownic
 • Polska w Miniaturze NOWOŚĆ 2018

GRATIS! Warsztaty z paskiem kinetycznym
GRATIS! Nielimitowane korzystanie z urządzeń Parku Rozrywki oraz seans w Kinie Emocji Cinema 5D.

 • CENA: 39 zł/os. (+ 1 zł/os. – obsługa przewodnika)
 • CENA: 30 zł ***/os. (+ 1 zł/os. – obsługa przewodnika)

*** szkoły i przedszkola z terenu LGD Krzemienny Krąg – gmina: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Sienno, Solec nad Wisłą, Rzeczniów oraz szkoły z powiatu lipskiego i powiatu ostrowieckiego.


 PAKIET MINI

 • zwiedzanie JuraParku z przewodnikiem
 • Prehistoryczne Oceanarium
 • Muzeum Jurajskie

KOSZT: 25 zł/os. (+ 1 zł/os. – obsługa przewodnika)

 


CENNIK ATRAKCJI POZA PAKIETAMI

 

 • JuraPark + Prehistoryczne Oceanarium + Muzeum Jurajskie: 25 zł/os.
 • Zwierzyniec Bałtowski: 15 zł/os.
 • Polska w miniaturze: 9 zł/os.
 • Sabatówka: 8 zł/os.
 • Warsztaty plastyczne: (malowanie figurek, zabawa piaskiem kinetycznym, piaskowe obrazki, “preparacja” kostek gipsowych) cena: 7 zł/os.
 • przejażdżka wierzchem + zwiedzanie stadniny: 5 zł/os.
 • lekcja muzealna:120 zł/grupa
 • Kino 5D: 11 zł/os.
 • Park rozrywki: 16 zł/os.
 • Rollercoaster: 4 zł/os.
 • Zwiedzanie Galerii Zabytkowy Młyn: 2 zł/os.

 


PAKIET KOMPLEKSOWY DLA SZKÓŁ Z NOCLEGIEM

W cenie: Pakiet Przygoda + Park rozrywki z kinem i rollercoasterem, 1 nocleg, obiadokolacja, śniadanie.
Atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego mogą być wykorzystane w ciągu dwóch dni, np.: park rozrywki.

KOSZT: 159 zł/os. 


Lekcje

Lista tematów z historii Polski realizowanych w „Polsce w Miniaturze” 

 

 • Droga do odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku
  Tematy rocznicowe setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Uczeń zna pojawiające się przed wybuchem I wojny światowej  koncepcje dotyczące powstanie niepodległej Polski; omawia drogi prowadzące do odzyskania niepodległości i wkład w odzyskanie niepodległości takich polityków jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski; potrafi wskazać starania Polaków i walkę o granice kraju w latach 1918-1922.

Szkoła podstawowa

 • Polskie legendy ukryte w zamkach

Uczeń zna i potrafi opowiedzieć następujące polskie legendy: o smoku wawelskim, o psie z Ogrodzieńca, o Czarnym Rycerzu z Będzina, o Diable Łańcuckim, o złocie Inków ukrytym w Niedzicy.

 • Zamki i rycerze w średniowieczu. Uzbrojenie, obyczaje rycerskie, kodeks rycerski, turnieje

Uczeń poznaje uzbrojenie rycerza i obyczaje rycerskie; potrafi omówić etapy stawania się rycerzem; wie jak powstawały zamki i jakie funkcje pełniły.

 • Style architektoniczne polskich zamków i pałaców

Uczeń określa podstawowe cechy następujących stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego, klasycystycznego; potrafi wskazać na przykładzie zamku lub pałacu adekwatny styl architektoniczny.

 • Historia Zakonu krzyżackiego w Polsce

Uczeń zna okoliczności powstania zakonu krzyżackiego oraz jego historię; potrafi omówić dzieje wojen i stosunków polsko-krzyżackich; rozumie pojęcie sekularyzacji.

 • Walka z „potopem” szwedzkim – rzecz o przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i pokonaniu Szwedów.

Uczeń zna przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego; potrafi omówić wkład w zwycięstwo nad Szwecją takich osób jak: Stefan Czarniecki, Augustyn Kordecki, król Jan Kazimierz; wymienia skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku.

 • Król, który „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” czyli o zamkach Kazimierza Wielkiego i innych jego osiągnięciach

Uczeń potrafi omówić osiągnięcia Kazimierza Wielkiego i wymienić najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla.

 • Złoty wiek kultury polskiej ostatnich Jagiellonów. Osiągnięcia architektury i sztuki na przykładzie wybranych zamków

Uczeń wie czym był renesans oraz dlaczego wiek XVI nazywano „złotym wiekiem kultury polskiej”; potrafi wskazać cechy charakterystyczne renesansu w Polsce; wymienia zabytki renesansowe na przykładzie zamków; zna osiągnięcia ostatnich Jagiellonów w dziedzinie kultury oraz polityczne i gospodarcze.

 • Życie codzienne w średniowiecznym zamku

Uczeń potrafi scharakteryzować życie codzienne różnych grup społecznych w średniowieczu; zna elementy obronne zamków i porównuje je z pałacami.

 • Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów czyli Unia Lubelska

Uczeń wskazuje okoliczności zawarcia unii z Litwą (w 1385, jak i w 1569 r.); zna pojęcia: unia personalna, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów; wymienia postanowienia unii realnej.

 

Szkoła średnia (i gimnazjum)

 • Jak powstawał zamek? Życie codzienne i funkcjonowanie średniowiecznego zamku

Uczeń poznaje obyczaje rycerskie, kodeks rycerski i uzbrojenie rycerza ; potrafi omówić etapy stawania się rycerzem; wie jak powstawały zamki i jakie funkcje posiadały; zna elementy obronne zamków.

 • Dzieje zakonu krzyżackiego i zamków krzyżackich w Polsce

Uczeń poznaje dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania pod koniec XII w. do  czasu sprowadzenia na ziemie polskie); omawia stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; potrafi wskazać cechy zamków krzyżackich; zna historię wybranych zamków krzyżackich.

 • Szlakiem zamków Kazimierza Wielkiego i innych osiągnięć króla

Uczeń potrafi omówić osiągnięcia Kazimierza Wielkiego (nie tylko w zakresie budownictwa); wymienia najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla; Dowiaduje się dlaczego król Kazimierz został nazwany „Wielkim”.

 • Od unii do unii. Stosunki polsko-litewskie od 1385 roku do 1569 roku

Uczeń zna okoliczności zawarcia unii personalnej w Krewie i jej skutki; potrafi omówić dzieje wojen z zakonem krzyżackim w wieku XV i wskazać ich konsekwencje; zna okoliczności zawarcia unii realnej w Lublinie oraz jej następstwa.

 • Style architektoniczne polskich zamków i pałaców

Uczeń potrafi rozpoznać charakterystyczny dla danego  zamku lub pałacu styl architektoniczny; rozróżnia i wskazuje istotne cechy stylów: romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego.

 • „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”. Życie codzienne i obyczaje szlacheckie w dawnej Polsce

Uczeń potrafi omówić  strukturę społeczną Polski szlacheckiej; zna podział stanu szlacheckiego i obyczaje szlacheckie; wie czym był sarmatyzm; umie wskazać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki demokracji szlacheckiej.

 • Stolice Polski i ich zabytki: Gniezno, Kraków, Warszawa

Uczeń potrafi wymienić stolice Polski; zna okoliczności w jakich wspomniane miasta zostały stolicami kraju; wymienia i opisuje zabytki tych miast.

 • Potop szwedzki i obrona Jasnej Góry

Uczeń zna przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego; potrafi omówić wkład w zwycięstwo nad Szwecją takich osób jak: Stefan Czarniecki, o. Augustyn Kordecki, król Jan Kazimierz; wymienia negatywne skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku.

 • Sławne rody polskie i ich posiadłości

Uczeń potrafi wymienić słynne rody, które miały istotny wpływ na dzieje Polski; wskazuje zamki i pałace należące do tych rodów; omawia wybrane zamki lub pałace.