Jak powinien wyglądać regulamin wycieczki szkolnej?

W każdej szkole organizowane są różne rodzaje wycieczek. Różnią się one czasem trwania, charakterem, formą, dlatego najkorzystniej jest, kiedy szkoła opracuje regulamin wycieczek dostosowany do potrzeb jej uczniów i nauczycieli. Regulamin wycieczek musi zawierać:

  • zasady organizacji wycieczek,
  • przepisy BHP, które dotyczą wymagań i obowiązków kierownika wycieczki, ale także opiekunów,
  • wymaganą liczbę opiekunów,
  • zasady zachowania uczestników podczas przejazdów, zwiedzania, noclegów,
  • kwestie dotyczące wyposażenia lub dodatkowego przygotowania uczestników do wycieczki.