www.juraparkbaltow.pl

Pakiet Integracja

dla szkół średnich

GRA TERENOWA „W poszukiwaniu U-topii”

Wiele lat temu zaginęła ekspedycja paleontologiczno – archeologiczna, która udała się̨ na wyprawę̨ do U-topii, tajemniczego miejsca, o którego istnieniu wiedzieli tylko członkowie grupy. Spróbujmy odszukać to miejsce. Być może uda się̨ również odnaleźć członków ekspedycji, być́ może jeszcze żyją…

Pokonując przeszkody (zadania, zagadki) i odkrywając kolejne ślady przybliżamy się̨ do odkrycia tajemnicy. Żeby poszukiwania zakończyły się̨ sukcesem musimy najpierw nauczyć się trochę o paleontologii, historii i prehistorii, biologii, geografii. Chodzi nie tylko o informacje, ale także o elementy naukowego warsztatu i wykorzystywane metody. Trzeba też wiedzieć co nieco z fizyki i matematyki. Nie zaszkodzi też znajomość języków obcych.

W czasie wędrówki przez Bałtowski Kompleks Turystyczny znajdzie się̨ także czas na odpoczynek i rozrywkę.

Wspólnie tropimy, myślimy i bawimy się.

Podczas gry poszczególne atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego stają się̨ elementami gry. Teren poszukiwań (pakiet) obejmuje:

JURAPARK z Muzeum Jurajskim 

Uczeń porządkuje chronologicznie wydarzenia z historii życia na Ziemi; wykazuje, że zmiany warunków środowiskowych miały wpływ na przebieg ewolucji; wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi; przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej; przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji.

Żydowski Jar

Uczestnicy wyprawy w oparciu o autentyczne tropy dinozaurów i ich skamieniałości poznają przebieg procesów ewolucyjnych w okresie jurajskim; uświadomią sobie co można wyczytać ze skamieniałości i w jaki sposób środowisko abiotyczne wpływało na historię życia.

Polska w Miniaturze

Uczeń poznaje dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania pod koniec XII w. do czasu sprowadzenia na ziemie polskie); omawia stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; potrafi wskazać cechy zamków krzyżackich; zna historię wybranych zamków krzyżackich.

Słowiańskie Wzgórze NOWOŚĆ

– wędrówka Słowiańskim Wzgórzem, to podróż przez zakamarki naszej przeszłości, odsłaniająca tajemnice życia codziennego dawnych Słowian, Trasa obejmuje m.in.: ścieżkę figur (rzeźby bóstw słowiańskich oraz dawnych władców legendarnych i historycznych władców Polski), Emporium (wczesnośredniowieczna osada handlowa), Ciemnik (święty gaj).

Zwierzyniec Bałtowski

ZWIERZYNIEC GÓRNY

 • safari z dzikimi zwierzętami (60 ha) – kilkadziesiąt gatunków,
 • rozległe łąki, wąwozy i zagajniki, które stwarzają zwierzętom warunki zbliżone do ich naturalnych środowisk,
 • zwiedzanie z pokładu schoolbusa z przewodnikiem,
 • mieszkańcy zwierzyńca: żubry,  wielbłądy, bydło zebu, bydło szkockie, bydło watussi, jak tybetański, różne gatunki owiec i kóz, jelenie, lamy, strusie, antylopy, kuce, alpaki, muflony, daniele.

  ZWIERZYNIEC DOLNY

  • spacer wśród wybiegów i wolier zamieszkałych przez kolorowe ptaki i małe ssaki,
  • mieszkańcy zwierzyńca: ptaki: papugi: faliste, nimfy, ary; bażanty, gołębie, kaczki, łabędzie, pawie, perlice, przepiórki, żurawie, puchacze oraz ssaki: surykatki, kapibary, alpaki, króliki, kuce, mary patagońskie, osiołki, ostronosy, wiewiórki, kózki, owce, muflony, jeżozwierze. 

  Biesiadowanie przy ognisku

  Całość trwa ok. 5 godzin

  Inne pakiety

  Pakiet Jurasia

  Pakiet Odkrywcy

  Pakiet Integracja