Regulamin Pobytu ze Zwierzętami

Regulamin pobytu w Pokojach Gościnnych Zajazd Przytocze oraz Ranczo w Dolinie ze zwierzętami

 1. Podstawowym warunkiem zakwaterowania Gościa naszego obiektu ze zwierzęciem jest zgłoszenie zwierzęcia w momencie dokonywania rezerwacji.
 2. W pokojach gościnnych mają prawo przebywać tylko zwierzęta domowe. Recepcja ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne. W tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
 3. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 4. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 5. Dbając o bezpieczeństwo zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt w wyznaczonych strefach Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego tj. na teren placu zabaw, Zwierzyńca Bałtowskiego, Ośrodka Jazdy Konnej „Kraina Koni”, Parku Rozrywki oraz do pomieszczeń zamkniętych
 7. Zwierzę przebywające na terenie Domków Wypoczynkowych nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie Obiektu. Prosimy upewnić się czy Państwa zwierzę nie sprawia hałasu, szczególności w nocy.
 8. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt właściciela.
 9. W przypadku gdy pracownicy recepcji będą mieli uzasadnione podejrzenie, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja Zajazdu Przystocze będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, recepcja zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju również z ewentualną pomocą służb i usunięcia zwierzęcia z pokoju. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
 10. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie całego Kompleksu. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.
 11. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.
 12. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ja do plastikowej torby.
 13. Właściciel zwierzęcia odpowiada ze wszystkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.