Zadzwoń+48 41 264 14 21
LEKCJE MUZEALNE

AKTYWNA EDUKACJA – MULTIMEDIALNE SPOTKANIA Z PALEONTOLOGIĄ CZYLI SZKOŁA INACZEJ

Spotkania przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów jak i placówek ponadgimnazjalnych stanowią rozszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobywanej w szkole. Zajęcia odbywają się w sali muzealnej wyposażonej w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne (tablica multimedialna, skamieniałości i eksponaty muzealne, modele, fotografie). Tematy zajęć obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z dziejami życia na naszej planecie.

atrakcje-jurapark-spotkania

 

TEMATY SPOTKAŃ:

..SKAMIENIAŁOŚCI – ŻYCIE PO ŻYCIU”

Poziom zajęć dostosowany do wieku uczestników.

  Uczestnicy:

 • dowiedzą się czym są skamieniałości,
 • zapoznają się z geologiczną skalą czasu,
 • uświadomią sobie na czym polega praca paleontologa,
 • zrozumieją jak powstaje skamieniałość,
 • będą umieli wymienić nazwy organizmów najczęściej odnajdowanych w stanie kopalnym.

 

..POCHODZENIE CZŁOWIEKA – WHO IS WHO”

Zajęcia przeznaczone dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

  Uczestnicy:

 • zaznajomią się z problemami związanymi z wyjaśnieniem procesu hominizacji,
 • uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych (hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu,
 • zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami człowiekowatych.

 

..W PALEOZOICZNYM MORZU”

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

  Uczestnicy:

 • zapoznają się z pojęciem skamieniałości, paleontologii i geologicznej skali czasu,
 • poznają typy organizmów żyjących w środowisku wodnym,
 • zrozumieją pojęcie łańcucha pokarmowego,
 • poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w morzach w erze paleozoicznej.

 

..POLSKO – MONGOLSKIE WYPRAWY NA GOBI”

Poziom zajęć dostosowany do wieku uczestników.

  Uczestnicy:

 • poznają tajniki wypraw paleontologicznych,
 • zrozumieją sposoby pracy paleontologów w terenie,
 • zapoznają się z odkryciami dokonanymi na Gobi przez polskich badaczy,
 • uświadomią sobie duży wkład polskich naukowców dla rozwoju wiedzy o dinozaurach i ssakach kredowych.

 

..DOMENA DINOZAURÓW – JAK SIĘ PO NIEJ SPRAWNIE PORUSZAĆ”

Poziom zajęć dostosowany do wieku uczestników.

  Uczestnicy:

 • dowiedzą się czym tak naprawdę są dinozaury i w oparciu o jakie cechy dokonuje się ich klasyfikacji,
 • przekonają się jakie podstawowe elementy można rozpoznać w odkrywanych dinozaurzych szkieletach oraz, czego w oparciu o zachowany materiał kostny można się o dinozaurach dowiedzieć,
 • zrozumieją czym i dlaczego systematyka „oparta o kości” różni się od systematyki „opartej o tropy”.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 45 osób,
 • spotkanie trwa ok. 45 minut,
 • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zajęć oraz o podanie wybranego tematu ,
 • część tematów skierowana jest do określonej grupy wiekowej, pozostałe zaś dostosowane są poziomem do wieku uczestników.