Zadzwoń+48 41 264 14 21
LEKCJE MUZEALNE

Multimedialne Spotkania z Nauką

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych odbywają się w sali wyposażonej w różnorodne środki i pomoce dydaktyczne.

Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z dziejami życia na naszej planecie i jest w zgodzie z treściami zawartymi w podstawie programowej.

 

 1. Edukacja wczesnoszkolna:

 „W poszukiwaniu śladów życia na Ziemi”

Uczestnicy:     

 • zrozumieją na czym polega zjawisko życia,
 • dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają
 • zapoznają się z elementami geologicznej skali czasu,
 • uświadomią sobie na czym polega praca tropiciela śladów życia,
 • będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów kopalnych.

 

 1. Szkoła podstawowa (klasy 4-6):
 2.  „Dzieje życia na naszej planecie”  

Uczestnicy:

 • zdobywają podstawowe wiadomości o typach skamieniałości
 • zapoznają się z geologiczną skala czasu
 • zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej
 • uświadomią sobie kłopoty z badaniem początków życia na Ziemi
 • poznają przełomowe okresy w dziejach życia i najbardziej charakterystyczne grupy organizmów

 

 1. „Morze – świat niezwykłych organizmów żywych”

Uczestnicy:

 • zapoznają się z pojęciem skamieniałości, paleontologii i geologicznej skali czasu,
 • poznają typy organizmów żyjących w środowisku wodnym,
 • zrozumieją pojęcie łańcucha pokarmowego,
 • poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w morzach w erze paleozoicznej.
 1. „Skąd przychodzimy: jak człowiek stał się człowiekiem”

Uczestnicy:

 • zapoznają się z podstawowymi formami człowiekowatych
 • uświadomią sobie różnice między „człowiekiem myślącym”, a innymi ssakami naczelnymi
 • dowiedzą się skąd i kiedy „człowiek myślący” dotarł do Europy j jak opanował inne kontynenty
 • zrozumieją genezę kultury i jej wpływ na powstawanie pierwszych cywilizacji

 

 

III. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

 1. „Historia pisma i zapisu”

Uczestnicy:

 • poznają genezę pisma i najstarsze formy zapisu
 • uświadamiają sobie jakie jaką rolę odegrało pojawienie się pisma w historii ludzkości
 • uzmysłowią sobie jak zmieniało się pismo na przestrzeni wieków
 • zrozumieją wpływ zmiany form zapisu na sposób postrzegania świata

 

 1. „Antropogeneza – who is who”

Uczestnicy:

 • zaznajomią się z problemami związanymi z wyjaśnieniem procesu hominizacji,
 • uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych (hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu
 • zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami człowiekowatych.
 • porównują koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez człowieka trybu osiadłego;

 

Ważne informacje:

 • w zajęciach może uczestniczyć grupa słuchaczy licząca maksymalnie 50 osób,
 • spotkanie trwa ok.45 minut,
 • grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zajęć oraz o podanie tematu.