Jak powinien wyglądać plan i harmonogram szkolnej wycieczki?

Plan wycieczki musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące wyjścia/wyjazdu:

 • termin,
 • trasę,
 • środki lokomocji,
 • opisywać rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno – turystyczna, turystyczno- krajoznawcza, krajoznawcza),
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • imienną propozycję opiekunów,
 • wstępny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia,
 • regulamin wycieczki.

Do planu trzeba dołączyć listę uczestników wycieczki z danymi osobowymi, numerami telefonów do rodziców, opiekunów, numerem dokumentu tożsamości. Taka dokumentacja powinna mieć kopię. Jeden dokument zostaje w szkole, a drugi zabiera kierownik wycieczki.

Harmonogram wycieczki szkolnej powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu wycieczki:

 • klasa,
 • opiekunowie,
 • rodzaj wycieczki,
 • miejscowość,
 • data wyjazdu,
 • data powrotu,
 • program wycieczki,
 • adres miejsca noclegowego,
 • telefony kontaktowe do opiekunów i kierownika.