Regulamin Pobytu ze Zwierzętami

Regulamin pobytu w Pokojach Gościnnych Zajazd Przytocze oraz Ranczo w Dolinie ze zwierzętami

 1. Podstawowym warunkiem zakwaterowania Gościa naszego obiektu ze zwierzęciem jest zgłoszenie zwierzęcia w momencie dokonywania rezerwacji.
 2. W pokojach gościnnych mają prawo przebywać tylko zwierzęta domowe. Recepcja ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne. W tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
 3. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 4. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 5. Dbając o bezpieczeństwo zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt w wyznaczonych strefach Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego m.in. w parku rozrywki, na placu zabaw czy w zwierzyńcu bałtowskim.
 7. Zwierzę przebywające na terenie Domków Wypoczynkowych nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie Obiektu. Prosimy upewnić się czy Państwa zwierzę nie sprawia hałasu, szczególności w nocy.
 8. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt właściciela.
 9. W przypadku gdy pracownicy recepcji będą mieli uzasadnione podejrzenie, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Dyrekcja Zajazdu Przystocze będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, recepcja zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju również z ewentualną pomocą służb i usunięcia zwierzęcia z pokoju. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.
 10. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie całego Kompleksu. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.
 11. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.
 12. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ja do plastikowej torby.
 13. Właściciel zwierzęcia odpowiada ze wszystkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.