+48 41 264 14 21
Zwierzyniec Bałtowski

TO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJI BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO. CZEKA CIĘ NIEZAPOMNIANA PODRÓŻ PRZEZ KONTYNENTY.

ZWIERZYNIEC GÓRNY

Przez Zwierzyniec Górny podróżujemy amerykańskim schoolbusem. Ponad 400 zwierząt biegających swobodnie w kilku sektorach żyje w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska. Obserwując wielbłądy, lamy, bydło zebu (tzw. „święte krowy”), australijskie emu, azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków oraz słuchając opowieści przewodnika ubarwiającej podróż, można dowiedzieć się wiele o zwyczajach zwierząt.

W naszym Zwierzyńcu możesz stanąć „oko w oko” ze stworzeniami, które niegdyś liczne w Europie, dziś stanowią rzadkość. Przykładem mogą być żubry będące dumą naszego Zwierzyńca.

.

MIESZKAŃCY GÓRNEGO ZWIERZYŃCA: żubry, wielbłądy, lamy, alpaki, daniele, jelenie (różne gatunki), kozy afrykańskie, owce (różne gatunki z różnych części świata), bydło zebu, bydło szkockie i watusi, jaki, antylopy Nilgau, dziki, emu, strusie afrykańskie, kuce szetlandzkie.

.

ZWIERZYNIEC DOLNY

Spacer „dolną częścią” bałtowskiego Zwierzyńca, to spotkanie z różnobarwnym światem ptaków. Dopełnieniem tego obrazu są liczne ssaki, wśród których uwagę dzieci przykuwają kuce, osły i zabawne małpki makaki.

.

MIESZKAŃCY DOLNEGO ZWIERZYŃCA:

Ssaki: makaki, kuce, muflony, osły, muł, mary patagońskie, ostronosy, skunksy, szopy pracze, wiewiórki, owce i kozy, jeżozwierze, surykatki.

Ptaki: żurawie koroniaste i stepowe, egzotyczne gatunki kaczek, gęsi i gołębi, papugi np. ary, różnorodne bażanty i pawie

oraz liczne drapieżniki np. lisy, jenoty.

WIEJSKA ZAGRODA

Przez tysiące lat zwierzęta były nieodłącznymi towarzyszami człowieka. Pies został udomowiony grubo ponad 10 tysięcy lat temu, bydło prawie 8 tysięcy, zaś drób – pierwsza była prawdopodobnie kura – jest z nami już od przeszło 5000 lat. Jeszcze w niedalekiej przeszłości kury, kaczki, gęsi, krowy czy inne hodowlane zwierzęta nie były niczym egzotycznym i stanowiły nieodłączny element życia mieszkańców wsi.

„Zagroda” odtwarzając te swojskie klimaty chce zasugerować jak wiele tym naszym „współtowarzyszom przez wieki” zawdzięczamy. Jednocześnie uświadamia ludziom opanowanym przez nowoczesne urządzenia i gadżety, że to zwierzęta właśnie stanowią nasze naturalne środowisko.

Mieszkańcy zagrody: kaczki, gęsi, perliczki, indyki, krowy

DANIELE OD PREZYDENTA

.

Na terenie Dolnego Zwierzyńca spotkacie białe daniele – to dar od Prezydenta Bronisława Komorowskiego dla Zwierzyńca Bałtowskiego.

.

.nA

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŻUBRA

.

Wszystkie mieszkające w Bałtowie żubry należą do linii nizinnej (tzw. białowieskiej).

Linia ta wywodzi się od 7 osobników ocalałych w różnych prywatnych hodowlach po hekatombie I Wojny Światowej.

Polskie żubry noszą imiona rozpoczynające się od „Po-“. Tak też jest w przypadku tych, które przychodzą na świat w naszym Zwierzyńcu – np. Polesław, Pojata, Pog,

Pompon, Pontia, Polewka, Potworek czy Poezja.

Historia zagrody żubrów: Od 2009 roku Stowarzyszenie Delta starało się o zorganizowanie zagrody dla żubrów. Działalność na rzecz ochrony przyrody jest jednym z najważniejszych statutowych celów działalności Stowarzyszenia i w związku z tym podejmowano wiele inicjatyw i działań na rzecz zarówno ochrony przyrody jak i popularyzacji tej idei.

Celem stworzenia zagrody dla żubrów jest:

  • włączenie się do krajowego, koordynowanego programu ochrony żubra (Bison bonasus),
  • prezentowanie żubrów w środowisku zbliżonym do naturalnego,
  • działalność edukacyjna w zakresie popularyzowania programów ochrony gatunków zagrożonych na przykładzie żubra: prelekcje, wykłady, prezentacje.

4 kwietnia 2010 roku przeprowadzono wizję lokalną terenu, planowanego pod hodowlę żubrów, a 15 kwietnia 2011 roku Komisja w składzie: dr hab. Wanda Olech – Piasecka, dr Wojciech Bielecki i mgr inż. Jerzy Dackiewicz dokonała odbioru zagrody hodowlanej żubra.

Zagroda dla żubrów jest częścią Bałtowskiego Zwierzyńca i zajmuje łączną powierzchnię około 7 ha.

18 marca 2011 roku otrzymano zgodę wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na przetrzymywanie 7 osobników żubra. W roku 2014 została wydana na czas nieokreślony Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na powiększenie stada żubrów do 8 osobników.

Wiosną 2011 roku trafiły do Bałtowa trzy pierwsze żubry. Był to Potworek, który przyjechał do nas z Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, oraz Pontia i Polejka z Zagrody Żubrów w Pszczynie.

Stado żubrów w Bałtowie zaczęło bardzo szybko się rozrastać. Na świat przyszły POLDEK III, POKAL, POLIHYMNIA, POMPON II, POJATA II, POGO, POLESŁAW i POEZJA III.

 

 

Galeria zdjęć: